18 Juni 2024 – Lions bestuur clubjaar ’24/’25

De derde dinsdag in Juni is jaarlijks het moment van wisseling  van het bestuur van de Lions Putten ‘Arkemheen’. Dit vond op 18 juni ’24 plaats voor het clubjaar ’24/’25. De leden keken tijdens deze bestuurswisseling terug wat we het afgelopen jaar voor de gemeenschap hebben betekend en waar we ons het komende jaar voor gaan inzetten. Het bestuur heeft afscheid genomen van Marc Stottelaar en verwelkomd werd Peter Buijze als nieuw bestuurslid. Onze nieuwe president voor het komende clubjaar is Henk Sweere. Jan Kuit blijft als past-president actief in het bestuur. Zo ook Michiel Klompenhouwer (penningmeester) en Danny Mulder (secretaris).

Het nieuwe clubjaar staat in het teken van het organiseren van de 10editie van de Lions Toertocht voor klassieke en bijzondere auto’s. Het doel hierbij is financiële middelen op te halen voor de goede doelen die we gaan ondersteunen . Voor het aankomende jaar zijn dat de ‘Wens Ambulance Gelderland’ en het museum ‘De Tien Malen’. Het is geweldig om als club hieraan te mogen bijdragen. 

Het belangrijkste wat we als Lions voor de Puttens gemeenschap kunnen betekenen is: ‘We Serve’. 
Inmiddels traditioneel gaan we aankomende clubjaar weer met bewoners van de Schauw een bezoek brengen aan de Schaapskooi in Ermelo. De bewoners worden door ons getrakteerd op een bakje koffie en een gebakje, en kunnen aansluitend genieten van de lammetjes en hebben zo een gezellig uitje.  Daarnaaast  gaan we een bijdrage leveren aan het vervoer van ouderen naar het kerstdiner wat jaarlijks in Stroud wordt gehouden. De leden krijgen op deze avond ook een rol in de bediening.      

Tot slot gaan we weer een fysieke bijdrage leveren aan het organiseren en ondersteunen van het Jeugd Muziek Podium Putten. We leveren hierbij een bijdrage om de musicerende jeugd de kans te geven hun talenten te etaleren voor een publiek.


23 Maart 2024 – Bewoners van Woonzorgcentrum De Schauw bezoeken de schaapskooi!

Op initiatief van de activiteitencommissie van de Schauw en de Lions Club Putten bezochten onlangs diverse bewoners van de Schauw de schaapskooi in Ermelo.

Via een kleine rondrit door de omgeving werden de bewoners door leden van Lions club naar de schaapskooi gereden. De bewoners werden in het bezoekerscentrum van de schaapskooi eerst getrakteerd op koffie en een gebakje. Daarna genoten zij in de frisse buitenlucht, met zo af en toe een zonnetje, van de pasgeboren lammetjes.     

Op de weg terug werden de nodige herinneringen opgehaald, werd er genoten van de prachtige bosrijke omgeving en was gezelligheid troef. De bewoners konden bij terugkomst in de Schauw tijdig aanschuiven voor het diner. Al met al een geslaagd uitje waar de bewoners van genoten!