Lions Toertocht 2024
‘For old time(r)s sake’
zaterdag 21 september 2024

Deelname
Deelname staat open voor klassieke automobielen.
Uw automobiel dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en heeft een geldig APK keuringsbewijs. De auto dient minimaal volgens de wet aansprakelijkheid motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. U dient zelf te controleren of de polis van uw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan evenementen zoals de Lions Toertocht “For old time(r)s sake”. Tevens dient een ongevallen inzittende verzekering afgesloten te zijn voor de bijrijder/navigator en andere medepassagiers.

Een vrijwaringverklaring dient als onderdeel van de startprocedure getekend te worden door de bestuurder of eigenaar van het voertuig.
Er wordt geen technische keuring gehouden op de voertuigen die worden ingezet.

Deelnemers aan de toertocht verbinden zich te houden aan het ritreglement en de aanwijzingen zoals die door de wedstrijdleiding van de toertocht worden gegeven op de dag van de tocht. Verder geldt onverminderd de Wegenverkeerswet.

Inschrijven
Acceptatie van inschrijving geschiedt op basis van de aanmelding via de website (Lionsputten.nl) en de ontvangst van de betaling. Inschrijving sluit wanneer het maximum toe te laten aantal deelnemers of de einddatum van de inschrijvingsperiode, is bereikt.
Na inschrijving ontvangt u een factuur op het door u aangegeven emailadres. Vermeldt u daarom het adres voor de factuur en het emailadres waar deze naar toe kan worden gestuurd.

Belangrijk is het 06-nummer te vermelden dat u gaat gebruiken tijdens de toertocht. Dit is belangrijk voor de wedstrijdleiding voor het eventueel doorgeven van informatie en tbv eventuele calamiteiten.
De bestuurder is tevens de contactpersoon voor de equipe; mocht dat anders zijn, vermeld dan de naam van de contactpersoon bij ‘opmerkingen’..

Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze deelnemersvoorwaarden.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de Lions Club Putten “Arkemheen” Toertocht “For old time(r)s sake” editie 2024 bedraagt € 235,00 (inclusief BTW) per equipe. Hiervoor ontvangt de equipe een routeboek en alle overige bescheiden, koffie of thee voor de start, een lunch en een afsluitend aperitief voor de beide leden van het equipe.

Er kunnen maximaal 2 medepassagiers worden ingeschreven. De kosten per medepassagier bedragen € 60,00.
Hiervoor ontvangt de medepassagier koffie of thee voor de start, een lunch en een afsluitend aperitief.

Meetapparatuur
Toegestaan zijn zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. GPS navigatiesystemen zijn in geen enkele vorm toegestaan tijdens de toertocht.

Betaling
Met in acht neming van hetgeen vermeld is onder het kopje “Inschrijven”, dient uw inschrijfgeld uiterlijk op de factuur aangegeven datum, op het bankrekeningnummer IBAN NL72 RABO 0384 119 050 tnv Lions Club Putten “Arkemheen”, ovv ‘Lions Toertocht 2024’ te zijn bijgeschreven.
Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.

Annulering
Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de Toertocht wordt het volgende gerestitueerd:

  • vóór 31 juli 2024: volledige restitutie van het inschrijfgeld.
  • na 31 juli 2024 en vóór 1 september 2024: het inschrijfgeld minus € 75.
  • na 1 september 2024: geen restitutie.

Wel is het mogelijk een andere equipe te laten overschrijven naar uw inschrijving, indien u daar geen gebruik van maakt. In dat geval vervalt uw recht op eventuele restitutie, volgens bovenstaand schema.

Privacy
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de toertocht waarop u zich heeft ingeschreven. zij worden nooit aan derden verstrekt en blijven binnen de organisatie van de toertocht.
Mocht u akkoord gaan met het gebruik van uw emailadres voor gerelateerde informatie, wordt deze na 1 jaar en 1 dag na de gehouden toertocht vernietigd.
De Lions Club Putten “Arkemheen” is niet aansprakelijk voor mogelijke hacks van het computersysteem

Overmacht
De organisatie betaalt geen inschrijfgeld terug indien het evenement door overmacht -voor aanvang van het evenement- , niet door kan gaan. ‘Overmacht’ is iedere gebeurtenis of omstandigheid, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins, boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond-en-klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort.

2020-2024 (c) Lions Club Putten “Arkemheen”