LIONS CLUB PUTTEN “ARKEMHEEN”
‘WE SERVE’

Bestuur 2023-2024
Bestuur 2023-2024
Vanaf links: Michiel Klompenhouwer (penningmeester), Danny Mulder (secretaris), Jan Kuit (president), Marc Stottelaar (past-president), Henk Sweere (inkomend president)

‘We serve’ is het wereldwijde motto waarmee Lions op pad gaan. Lions willen iets doen voor de samenleving. Lions Putten “Arkemheen” onderschrijft het motto en ondersteunt verschillende doelen waarvoor de leden zich willen inzetten. Sommige doelen kennen een min of meer permanent karakter, andere doelen worden incidenteel vastgesteld. In elk geval bevinden die doelen zich altijd in de gemeente Putten en omgeving.

Hoe kun je nou zo’n groep als de Lions typeren? Enerzijds is er sprake van een groep vrienden die twee keer per maand samen komt om de gang van zaken te bespreken en iets anders ‘leuks’ te doen. Maar: vriendschap verplicht: elk lid zet zich dan ook in om klussen te klaren. Van elk lid wordt inzet verwacht bij de realisatie van een actie om geld op te halen of bij het hanteren van hamer of verfkwast.

Lidmaatschap van de Lions Putten “Arkemheen” is boeiend: we kennen de voldoening van de goede afloop van een actie en het genoegen van de gezellige en vaak vormende bijeenkomsten. Lions- leden hebben een bijzondere onderlinge band: het is een groep mannen uit Putten van verschillende pluimage voor wat betreft leeftijd en professionele achtergrond. Verschillende mensen, één gemeenschappelijk doel: we serve.