juli 2019 – Nieuw Bestuur Lions Putten “Arkemheen” geïnstalleerd

De Lions Putten, bestaat uit een groep mannen van verschillende pluimages die zich belangeloos inzet voor de samenleving. Zij werken voor velen, soms onzichtbaar, op de achtergrond. Samen met de gemeente Putten helpt zij bijvoorbeeld werkzoekenden via een zgn. buddy traject met het vinden van een baan. Op deze wijze hebben zij diverse inwoners aan een baan of werkervaringsplek geholpen. Of kunnen ze met een klein financieel duwtje in de rug het starten van een eigen bedrijf mogelijk maken. Begin juni organiseerden ze wederom het Jeugd Muziek Podium in Putten. Met name kinderen kunnen dan de muzikale talenten tonen voor een groot publiek.

Het eerstvolgende grote evenement zal de jaarlijkse toertocht zijn. Net als vorig jaar start “For oldtimer(s) Sake” op het Marktplein. Van heinde en verre komen er dan bijzondere auto’s naar Putten. De opbrengst van deze toertocht gaat naar twee goede doelen: de Stichting Hoogvliegers en de Stichting Job Support Putten. Hoogvliegers laat zieke en gehandicapte kinderen een bijzonder en onvergetelijk avontuur beleven, namelijk zelf een vliegtuig besturen. In 2018 heeft deze Stichting 900 kinderen een mooie dag aangeboden.
Job Support Putten steunt werklozen en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doet de Stichting in nauwe samenwerking met de gemeente Putten. Job Support verricht ondersteuning die de gemeente wettelijk gezien soms niet mag geven, bijvoorbeeld het verstrekken van een kleine lening om werkmateriaal aan te schaffen of reiskostenvergoeding voor een stage of een baan.

Afgelopen dinsdag kwam de Lions-club Putten bijeen voor de jaarlijkse bestuurswissel. Het komend jaar vervult Gert Contant de rol van president. Hij wordt ondersteunt Rob van Erk (vice-president), Robert Hoogendorp (past president), Marc Mabelis (secretaris) en Tom van Arnhem (penningmeester).