Lions Club Putten “Arkemheen” prijst zich al jaren gelukkig met een (groeiende) groep weldoeners die op uiteenlopende manieren onze initiatieven (im)materieel ondersteunen en of per deelproject hulp verlenen.